Opis

Światłoutwardzalny kompozyt typu flow przeznaczony do wypełniania ubytków, do wykonania pierwszej warstwy wypełnienia (pokrycie dna ubytku do wysokości szkliwa), do naprawy wypełnień, oraz pomocniczo do zabiegów wykonanych z zastosowaniem włókien poliaramidowych.

Wskazania:

  • wypełnienie ubytków klas I, II, III, IV i V;
  • wypełnienie małych lub płytkich ubytków zębowych;
  • szybkie wypełnienie ubytku, przed końcowym wymodelowaniem powierzchni żujących kompozytami stałymi;
  • jako pierwsza warstwa podczas wykonywania wypełnień w sytuacjach ograniczonego dostępu do ubytku np. bardzo głębokie II klasy, okolice brzegów formówek, wypełnienia ubytków typu tunelowego itd.;
  • naprawa małych ubytków w mostach i koronach kompozytowych;
  • wypełnienie ubytków opracowanych metodą abrazji powietrzne;
  • tymczasowe szynowanie zębów;
  • blokowanie podcieni;
  • pomocniczo przy bezpośrednim wykonywaniu prac typu onlay, inlay.

Dostępne kolory: A1, A2

Opakowanie: strzykawka 2 g