ARKONA FLOW-ART 2g – kolor A2

Kompozyt podologiczny, mocowanie klamer drutowych

Opis

Światłoutwardzalny kompozyt typu flow przeznaczony do wypełniania ubytków, do wykonania pierwszej warstwy wypełnienia (pokrycie dna ubytku do wysokości szkliwa), do naprawy wypełnień, oraz pomocniczo do zabiegów wykonanych z zastosowaniem włókien poliaramidowych.

Wskazania:

  • wypełnienie ubytków klas I, II, III, IV i V;
  • wypełnienie małych lub płytkich ubytków zębowych;
  • szybkie wypełnienie ubytku, przed końcowym wymodelowaniem powierzchni żujących kompozytami stałymi;
  • jako pierwsza warstwa podczas wykonywania wypełnień w sytuacjach ograniczonego dostępu do ubytku np. bardzo głębokie II klasy, okolice brzegów formówek, wypełnienia ubytków typu tunelowego itd.;
  • naprawa małych ubytków w mostach i koronach kompozytowych;
  • wypełnienie ubytków opracowanych metodą abrazji powietrzne;
  • tymczasowe szynowanie zębów;
  • blokowanie podcieni;
  • pomocniczo przy bezpośrednim wykonywaniu prac typu onlay, inlay.

Dostępne kolory: A1, A2

Opakowanie: strzykawka 2 g