Opis

Światłoutwardzalny bond szkliwno-zębinowy przeznaczony do kompozytów i kompomerów, wstępnie przygotowanych metali, amalgamatów i powierzchni ceramicznych. Podstawowym składnikiem bondu są żywice bis-GMA w roztworze acetonu.
Opakowanie – butelka 5 ml