Przejdź do treści
Ulubione 0
Koszyk 0
Home

Sporal A w gabinecie podologicznym?

Sporal A to wskaźnik biologiczny, stosowany w celu weryfikacji czy sterylizacja parowa w autoklawie (w warunkach nadciśnienia) jest wykonywana w sposób prawidłowy. Swoją budową sporal A przypomina pasek wykonany z bibuły, na którym znajduje się zawiesina sporów szczepu Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953. Całość zamknięta jest w opakowaniu papierowo-foliowym,

Po co robi się test sporal A?

Test sporal A należy do testów okresowych, pozwalających na kontrolę poprawności procesów sterylizacji parą wodną w autoklawie wykonywanych w określonych odstępach czasu. Jego wynik wskazuje, czy sterylizacja była skuteczna, a co za tym idzie czy wszystkie formy mikroorganizmów zostały usunięte. Stanowi on swego rodzaju zabezpieczenie oraz gwarancję bezpieczeństwa stosowanych akcesoriów podologicznych zarówno dla pacjentów gabinetu podologicznego jak i dla samego specjalisty podologa.

Jak często należy wykonywać sporal A?

Test ten zaliczany jest do testów kontrolnych, które przeprowadza się okresowo. Częstość jego wykonywania w dużej mierze jest uzależniona od wymogów stawianych przez SANEPID z regionu w którym znajduje się gabinet podologiczny. Za minimum jednak przyjmuje się, wykonanie testu przynajmniej raz na kwartał. Otrzymany wynik należy zarchiwizować i przetrzymywać na potrzeby kontroli ze strony SANEPIDU.

Jak zrobić test sporal? Ile testów włożyć do komory autoklawu?

Kompletny wskaźnik umieszczony w opakowaniu papierowo-foliowym należy włożyć do autoklawu w miejscu trudno dostępnym dla czynnika sterylizującego. Aby uzyskać bardziej wiarygodne wyniki, czasami umieszcza się dwa testy w dwóch losowo wybranych pakietach z narzędziami podologicznymi. Jako standard przyjmuje się, że w komorze autoklawu powinny znajdować się minimum dwa testy. Test Sporal A można wykonywać w temperaturze 121 oraz 134 stopni Celsjusza.

Kiedy wykonać dodatkowy test?

Test ten powinno wykonać się w przypadku gdy:
  • autoklaw był poddany naprawie lub też konserwacji
  • autoklaw nie działa właściwie lub istnieje ryzyko wystąpienia awarii
  • w wypadku zmiany osoby obsługującej autoklaw.
''
Podoexpert

Bestsellery