Przejdź do treści
Ulubione 0
Koszyk 0
Home

Jak wygląda sterylizacja narzędzi podologicznych?

Sterylizacja narzędzi podologicznych to proces mający na celu usunięcie wszystkich form mikroorganizmów z ich powierzchni. Sterylizacja narzędzi zwana jest również wyjaławianiem może odbywać się na zasadzie mechanicznej, fizycznej lub chemicznej. Najbardziej popularnym sposobem wyjaławiania narzędzi w gabinetach podologicznych jest sterylizacja parowa przy pomocy autoklawu.

Jak sterylizować narzędzia podologiczne?

Sterylizacja to jeden z podstawowych procesów wykonywanych w gabinetach podologicznych. Należy pamiętać, że wszystkie narzędzia podologiczne ze względu na fakt, iż mają kontakt z ludzkim organizmem powinny być sterylne. Sterylizację wykonuje się po to aby całkowicie usunąć wszelkie formy mikroorganizmów z powierzchni narzędzi. Dzięki temu staja się one jałowe. W gabinetach podologicznych za prawidłowy przebieg procesu wyjaławiania zazwyczaj odpowiada specjalista podolog lub też osoba przez niego wyznaczona, która posiada odpowiednią wiedzę oraz umiejętności. Przed przystąpieniem do sterylizacji, narzędzia stosowane w gabinecie podologicznym, należy dokładnie umyć, wysuszyć, zdezynfekować oraz zapakowanć w tak zwane torebki do sterylizacji. Warto pamiętać, że wszystkie parametry procesu sterylizacji powinny być wyjątkowo rygorystycznie przestrzegane.

Sterylizacja narzędzi w autoklawie klasy B za pomocą pary wodnej.

W procesie sterylizacji narzędzi za pomocą pary wodnej wykorzystywany jest urządzenie zwane autoklawem. Ten sposób sterylizacji jest dość tani oraz wyjątkowo skuteczny. Autoklaw parowy będący profesjonalnym sterylizatorem umożliwia sprawne wykonanie procesu. Wyjaławianie narzędzi trwa między 15 a 30 minut. Długość procesu zależy od rodzaju sterylizowanych narzędzi. W trakcie sterylizacji temperatura wewnątrz urządzenia może być pomiędzy 108 a 134°C. Etapy procesu sterylizacji narzędzi podologicznych:
  • nagrzewanie urządzenia - w trakcie tego etapu ciepło przenika w głąb narzędzi
  • wytworzenie pary wodnej, która oddaje swoje ciepło powodując wyjałowienie narzędzi. Etap ten trwa aż do momentu wyrównania się temperatur. Można go nazwać etapem sterylizacji właściwej (wymagana jest określona temperatura przez konkretny czas).
  • etap końcowy trwa od momentu kiedy autoklaw zaczyna się schładzać oraz następuje wyrównanie ciśnienia wewnątrz urządzenia z ciśnieniem atmosferycznym.
  • suszenie. Po zakończeniu procesu, wysterylizowane narzędzia są suszone.
Wysterylizowane narzędzia powinny być użyte do 14 dni od daty procesu.

Kontrola procesu sterylizacji w autoklawie.

Należy pamiętać, że przed rozpoczęciem procesu sterylizacji, konieczna jest dokładna dezynfekcja narzędzi, które następnie powinny być osuszone i umieszczone w opakowaniach do sterylizacji. Po zakończeniu samego procesu sterylne narzędzia należy odpowiednio przechowywać. Prawidłowo wykonana sterylizacja prowadzi do uzyskania jałowych, gotowych do pracy narzędzi podologicznych. Aby sprawdzić, czy sterylizacja przebiegła prawidłowo wykorzystuje się specjalne wskaźniki chemiczne lub fizyczne. Rodzaje wskaźników do kontroli procesów sterylizacji.
  • wskaźniki fizyczne informują użytkownika autoklawu o pracy autoklawu. Pokazują temperaturę wskazania manometru oraz czujników. Często efektem są raporty wykresy oraz wydruki.
  • wskaźniki chemiczne, które umieszczone są wewnątrz opakowania sterylizacyjnego. Potwierdzają one wykonanie procesu sterylizacji oraz informują czy wszystkie warunki zostały spełnione (temperatura, ciśnienie i czas trwania). Wskaźniki te przekazują informację użytkownikowi na podstawie zmiany swojej barwy.

Wskaźniki chemiczne do kontroli sterylizacji narzędzi.

Wyróżnić można cztery rodzaje wskaźników, które stosuje się do kontroli sterylizacji w autoklawach parowych:
  • testy klasy I - stanowią potwierdzenie wykonania sterylizacji. Nie weryfikują parametrów procesu. Najczęściej można je spotkać na zewnętrznej powierzchni torebek do sterylizacji lub rękawów.
  • testy klasy IV - nazywane wieloparametrowymi. Określają i potwierdzają wystąpienie dwóch parametrów: temperatury i czasu
  • testy klasy V - potwierdzają wystąpienie pary wodnej, właściwej temperatury oraz czasu ekspozycji
  • testy klasy VI - najbardziej skuteczne i miarodajne źródło informacji o skutecznej penetracji materiału parą wodną.

Wskaźniki biologiczne do kontroli procesu sterylizacji?

Test Sporal A jest wskaźnikiem biologicznym zawierającym spory szczepu Geobacillus stearothermophilus. Zmiana barwy informuje o tym czy spory zdołały przetrwać czy też zostały wyeliminowane w czasie sterylizacji parowej. Sporal A powinien być wykonywany okresowo w celu sprawdzenia skuteczności sterylizacji.
''
Podoexpert

Bestsellery