Przejdź do treści
Ulubione 0
Koszyk 0
Home
Sterylizacja w autoklawie krok po kroku

Jak działa autoklaw medyczny? Proces sterylizacji krok po kroku

Autoklaw medyczny to urządzenie, które wykorzystuje działanie pary wodnej do wykonania procesu sterylizacji. Na rynku dostępnych jest wiele rodzajów urządzeń, które należą do różnych klas (klasa N, klasa S i klasa B). Autoklaw medyczny to sterylizator parowy, który należy do najwyższej klasy urządzeń - klasy B. Sprzęty należące do tej klasy na wyposażeniu mają pompę frakcjonowaną. Znajdują zastosowanie do sterylizacji wszystkich rodzajów narzędzi - zarówno tych opakowany, jak i niezapakowanych.

Sterylizacja w autoklawie krok po kroku:

Proces sterylizacji w autoklawie zazwyczaj odbywa się w kilku krokach. Poniżej przestawiamy opis, w którym definiujemy jak prawidłowo wykonać sterylizację narzędzi w autoklawie klasy B.

Krok 1 - sterylizacja w autoklawie medycznym:

Pierwszy etap procesu sterylizacji to mycie i dezynfekcja przedmiotów, które mają zostać poddane sterylizacji. Wszystkie profesjonalne narzędzia podologiczne przed sterylizacją należy dokładnie oczyścić z pozostałości po wykonanych zabiegach podologicznych. Kolejny etap stanowi dezynfekcja w odpowiednio do tego celu dedykowanym preparacie. Bardzo często na tym etapie wykorzystuje się myjkę ultradźwiękową.

Krok 2 - sterylizacja autoklaw medyczny klasy B

Wyczyszczone i zdezynfekowane narzędzia podologiczne należy umieścić w torebkach do sterylizacji - tworząc pakiet do sterylizacji. Proces sterylizacji należy prowadzić w specjalnie do tego celu dedykowanych torebkach bądź rękawach papierowo foliowych (konieczność zakupu zgrzewarki do pakietów). Przygotowując pakiety do sterylizacji, warto mieć na uwadze, aby nie były one przepełnione. Zbyt duża ilość narzędzi w pakiecie może spowodować jego uszkodzenie, a co za tym idzie konieczność powtórzenia całego procesu. Należy pamiętać, że w pakietach powinno umieszczać się wyłącznie suche narzędzia. Mokre narzędzia, mogą spowodować uszkodzenie torebki do sterylizacji. Każdy pakiet powinien dodatkowo zawierać wieloparametrowy test chemiczny, który zmienia kolor po zakończeniu procesu. Zmiana barwy informuje o tym, że sterylizacja została wykonana, jednak nie weryfikuje czy została ona przeprowadzona poprawnie.

Krok 3 - autoklaw medyczny kl.b proces sterylizacji

Umieszczenie gotowych pakietów w autoklawie medycznym z drukarką. Dopuszcza się układanie pakietów jeden na drugim z jednym zastrzeżeniem. Sposób układania zawsze powinien być taki sam: folia do folii, papier do papieru. Takie ułożenie daje możliwość swobodnego dostępu czynnika sterylizującego do każdego z pakietów. Każdy autoklaw dostępny na rynku ma dokładnie określona pojemność komory urządzenia, dzięki czemu użytkownik wie, ile pakietów powinno zmieść się na jeden cykl sterylizacji.

Krok 4 - proces sterylizacji w autoklawie do gabinetu podologicznego.

Właściwa sterylizacja. Osoba obsługująca urządzenie powinna wybrać właściwy program - parametrami dostosowany do aktualnego wsadu i uruchomić proces. Na zakończenie programu sterylizacji narzędzi następuje proces suszenia pakietów. Suche pakiety należy wyjąć z autoklawu klasy B z drukarką i pozostawić do ostygnięcia w temperaturze pokojowej. Tak przygotowane narzędzia nadają się do użytku w profesjonalnym gabinecie podologicznym.

Krok 5 - sterylizacja w autoklawie medycznym - dokumentacja procesu.

Dokumentacja parametrów procesu stanowi ostatni krok podczas sterylizacji narzędzi w autoklawie medycznym. Wyniki testów kontrolnych należy odpowiednio zarchiwizować a pakiety specjalnie oznaczyć numerem procesu sterylizacji.
''
Podoexpert

Bestsellery