Przejdź do treści
Ulubione 0
Koszyk 0
Home

Parametry procesu sterylizacji w autoklawie

Sterylizacja w autoklawie to proces, który odbywa się w określonym czasie przy konkretnych parametrach oraz warunkach.  Proces ten ma na celu usunięcie wszelkiego rodzaju drobnoustrojów z powierzchni narzędzi podologicznych - tak aby stały się one jałowe. Czynnikiem odpowiedzialnym sterylizację w autoklawie jest para wodna. Jej zadaniem jest eliminacja wszystkich form drobnoustrojów - wegetatywnych oraz przetrwalnikowych.

Jak działa autoklaw?

Autoklaw parowy działa na podobnej zasadzie, jak powszechnie używany szybkowar. W szczelnie zamkniętej komorze autoklawu panuje wysokie ciśnienie. Dodatkowo przy pomocy pompy próżniowej z jej wnętrza usuwane jest powietrze. To sprawia, że proces sterylizacji w autoklawie parowym, staje się szybszy oraz bardziej efektywny. Wzrost ciśnienia, sprawia że wzrasta również temperatura wrzenia wody powyżej 100 stopni Celsjusza. To z kolei prowadzi do gwałtownej hydrolizy, denaturacji oraz koagulacji enzymów oraz wszystkich struktur komórkowych drobnoustrojów. Efektem jest skuteczna eliminacja drobnoustrojów.

Sterylizacja w autoklawie założenia procesu:

  • czynnikiem odpowiedzialnym za sterylizację jest para wodna nasycona pod ciśnieniem
  • udowodniono, że para wodna jako czynnik sterylizujący sprawdza się znacznie lepiej niż suche, gorące powietrze
  • bazuje na wykorzystaniu zależności temperatury pary nasyconej od ciśnienia

Parametry procesu sterylizacji w autoklawie.

Autoklawy klasy B zwane inaczej autoklawami medycznymi w trakcie procesu podgrzewają parę wodną pod ciśnieniem do temperatury od 108 do 137ºC. Należy pamiętać, że w trakcie trwania procesu powinno przestrzegać się zasady: im wyższa temperatura, tym krótszy czas sterylizacji.
  • 121 - 124 ºC - czas procesu sterylizacji to minimum 15 minut
  • 134 - 137 ºC - czas procesu sterylizacji ulega skróceniu do minimum 3 minut
Zwykle cały proces wyjaławiania w autoklawie trwa od 15 do 30 minut. Warto pamiętać, że nowoczesne autoklawy medyczne mają automatycznie wygrane programy, gwarantujące przeprowadzenie procesu przy odpowiednich parametrach. Poprawność procesu sterylizacji, każdorazowo należy jednak sprawdzić przy pomocy niezależnych wskaźników lub testów, które to są w stanie zweryfikować informacje dostarczane przez urządzenie.
''
Podoexpert

Bestsellery